Rakenduspsühholoogia

Rakenduspsühholoogia kasutab teadusliku psühholoogia meetodite ja psühholoogiliste alusuuringute tulemusi inimeste ja loomade praktiliste psühholoogiliste probleemide lahendamiseks.

Rakenduspsühholoogiat kasutatakse ka kliinilises psühholoogias ja pedagoogilises psühholoogias, mida rakenduspsühholoogia alla kitsamas mõttes ei pruugita paigutada. Tuntuim rakenduspsühholoogia väljund on eneseabiõpikud.

Rakenduspsühholoogiad kasutatakse: