Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige

Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige on inimene, kes on kas juhtkonna või liikmete grupi soovitusel valitud isikutest, kellel ROK-i arvates on teeneid olümpialiikumise arendamisel ja kes elab riigis, kus on moodustatud rahvuslik olümpiakomitee. ROK-i liikmed ei esinda komitees oma riiki, vaid on ROK-i esindajad kodumaal.

Kuni 1966. aastani valitud ROK-i liikmed kuulusid organisatsiooni koosseisu eluaegselt. Hiljem on liikmeks olekut piiratud 72. eluaastani.

ROK-i liikmeks valitu annab pidulikul tseremoonial vande, milles ta lubab tegutseda olümpialiikumise arendamise huvides. Vande tekst on kirjas olümpiahartas.

Olümpiaharta redaktsiooni järgi saab ROK-i liige kümneaastase staaži järel errumineku korral automaatselt auliikme staatuse.