Rahvusvahelise Olümpiakomitee auliige

Rahvusvahelise Olümpiakomitee auliikmeks võidakse nimetada isikut, kes on aktiivselt tegutsenud olümpialiikumise arendamisel. Auliikmeks olemine annab võimaluse osa võtta ROK-i istungjärkudest (ilma hääleõiguseta) ja olümpiakongressidest ning nad kutsutakse külalisena olümpiamängudele ROK-i liikmetega võrdsetel alustel.

Vaata kaRedigeeri