Rahvusvaheline signalisatsioonikood

Rahvusvaheline signalisatsioonikood (ingl INTERCO – International Code of Signals, ICS) on rahvusvaheline laevanduses kasutatav olulisemate signaalide visuaalse edastamise süsteem.

Rahvusvahelised signaallipud koondatuna

Signaale edastatakse vastavate signaallippude heiskamisega.

Signaalid on üldjuhul ühe- kuni neljalipulised. Tuntuimad on tänapäeval ühelipulised signaalid.

Tähed

muuda
Täht Koodnimi Lipp Tähendus
A Alfa   Mul on tuuker vees, hoidke minust eemale ja liikuge aeglaselt
B Bravo   Laadin või lossin või pardal on ohtlik laadung
C Charlie   Jah; kinnitust andev
D Delta   Hoidke eemale, minu juhtimine on raskendatud
E Echo   Muudan kurssi paremale
F Foxtrot   Olen juhtimisvõimetu, hoidke minuga sidet
G Golf   Vajan lootsi;
Kalalaev: võtan võrke välja
H Hotel   Mul on loots pardal
I India   Muudan kurssi vasakule
J Juliet   Pardal tulekahju ja ohtlik laadung, hoidke eemale
K Kilo   Soovin astuda teiega sidesse
L Lima   Peatuge viivitamatult!
M Mike   Laev peatatud, ei liigu vee suhtes
N November   Ei
O Oscar   Mees üle parda
P Papa   Kõik laeva, laev lahkub sadamast;
Kalalaev: võrgud on takistuse taga kinni
Q Quebec   Laev on nakkusvaba, palun luba tegutsemiseks
R Romeo   Lipul puudub üksikuna tähendus
S Sierra   Masinad töötavad tagasikäigul
T Tango   Hoiduge eemale;
Kalalaev: töötan paaristraaliga
U Uniform   Lähenete ohule
V Victor   Vajan abi
W Whiskey   Vajan meditsiiniabi
X X-ray   Peatage oma tegevus ja jälgige minu signaale
Y Yankee   Triivin ankrul
Z Zulu   Vajan puksiiri;
Kalalaev: lasen võrke sisse

Numbrid

muuda
Number NATO lipp Rahvusvaheline lipp Hääldus
0
Zero
    Nadazero [ˌna.daˈzɪə.roʊ]
1
One
    Unaone [ˌuː.nəˈwʌn]
2
Two
    Bissotwo [ˌbɪs.oʊˈtuː]
3
Three
    Terrathree [ˌtɛr.əˈtri]
4
Four
    Kartefour [ˌkɑː.təˈfɔː.wə]
5
Five
    Pantafive [ˌpan.təˈfaɪf]
6
Six
    Soxisix [ˌsɔk.siˈsɪks]
7
Seven
    Setteseven [ˌsɛ.təˈsɛv.ən]
8
Eight
    Oktoeight [ˌɔk.toʊˈeɪt]
9
Nine
    Novenine [ˌnoʊ.veˈnaɪ.nə]

Asendajad

muuda

Kui on näiteks vaja heisata korraga kaks samasugust signaallippu, kuid igat lippu on olemas vaid 1 eksemplar, kasutatakse asenduslippe ehk asendajaid.

     
1. asendus 2. asendus 3. asendus

Vastus ja kood

muuda
 
Vastuse ja koodi signaal

Kasutamisest

muuda

Signaallippude kasutamine on efektiivsemate tehniliste sidevahendite arenguga vähenenud. Igapäevasemat kasutamist leiavad tänapäeval näiteks signaalid Alfa, Bravo ja Hotel, aga ka Lima. Mõningaid lippe kasutatakse signaalideks purjeregattidel. Siiski on signaallippude komplekt tänapäevalgi suurema töölaeva kohustuslikus varustuses. Signaallippe heisatakse masti raasse. Sagedamini kasutatakse signaallippe tänapäeval teenistuslaevadel, mille mast on üldjuhul lipusignaalide heiskamiseks sobivaimalt projekteeritud.

Tänapäeval heisatakse signaallippe ilmselt kõige sagedamini pidulikkuse eesmärgil pika lipurivina lipuehteks kokku ühendades. Lipuehte koostamisel võiks iga viies lipp olla numbrilipp. Lipurivi heisatakse tavaliselt visuaalselt katkematuna piki laeva alates vöörist üle mastitopi (-toppide) ahtrisse. Kui see pole tehniliselt võimalik, heisatakse lipuehe lihtsalt võimalikult pika katkematu rivina kas piki laeva või piki masti. Pimeda ajaks võib lipuehte asendada või täiendada sarnaselt kulgeva lambiriviga. Veesõidukile heisatakse pidulikul puhul lipuehet kas sadamas või ankrus seismise ajaks, kuna sõidu ajal ei loeta lipuehte kandmist heaks meretavaks.

Vaata ka

muuda