Rahvusvaheline kogukond

Rahvusvaheline kogukond on mõiste, mida kasutatakse peamiselt poliitikas ja meedias, sellel pole kindlat tähendust. Sageli samastatakse rahvusvahelisele kogukonnale läänemaailma või vaba maailma. Mõnes kontekstis tähendab see suurt rahvusvahelist organisatsiooni (nt ÜRO-d, mis hõlmab peaaegu kõiki maailma riike). Seda terminit kasutatakse sageli kirjeldades mõne riigi poliitikat, mis erineb teiste riikide poliitikast ehk nn "rahvusvahelise kogukonna poliitikast".