Rahvussümbol on mingi rahva (rahvuse) tunnustatav sümbol. Rahvussümbolid on eeskätt rahvuslipp, vapp (riigivapp), hümn (riigihümn) ja -püha. Kui rahvusel on oma riik (rahvusriik), siis langevad rahvussümbolid ja riigisümbolid enamasti kokku.