Rahvaluule kogumispreemia

Rahvaluule kogumispreemia on sihtasutuse Vabariigi Presidendi kultuurirahastu poolt parimatele rahvaluulekogujatele antav preemia.

Riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele anti aastatel 1935–1940 enam kui sajale Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölisele. Preemia taastati 1993. aastal Eesti Kirjandusmuuseumi algatusel ja presidendi kultuurirahastu toel, esimesed preemiad anti 1994. Rahalise autasu üldsuuruse määrab president Kirjandusmuuseumi vastava ettepaneku alusel. Autasud antakse üle pidulikul aktusel Kirjandusmuuseumis Vabariigi Presidendi või tema esindaja poolt.

Taasloodud Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia on saanud:

1994 Ago Aava (Tallinn) väga hea rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest 1985. aastast. Evi Anni-Adder (Harjumaa) väga hea kaastöö eest 1993. aastal ja kaastöö eest alates 1981. aastast. Kaleph Jõulu (Viljandimaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1990. aastast. Ella Kaljuvee (Lääne-Virumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast. Enda Kallas (Pärnumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast. Rosalie Karjam (Kihnu) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1992. ja 1993. aastal. Eduard Leppik (Lääne-Virumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1971. aastast. Elmar Lossmann (Suure-Jaani) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1985. aastast. Ester Talussaar (Tallinn) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1988. aastast.

1995 Marju Kõivupuu professionaalsete kirjapanekute ja lindistuste eest Rõuge ja Hargla kihelkonnast, Viljandi Kultuurikolledži ja Tartu Ülikooli õppurite ühisekspeditsioonide korraldamise eest. Aleksander Sünter (Saaremaa) oma kodukihelkonna pärimuse jäädvustamise eest. Heiki Valk (Tartu) Setumaa vanema pärimuse jäädvustamise eest.

1996 Helmi Laars (Juuru) uurimuse "Mahtra küla ajaloost" eest. Kaleph Jõulu (Viljandimaa, Raplamaa) professionaalsete ja väga mitmekülgsete kirjapanekute eest (200 lk, fotod, kirjad, vanad laulikud). Ülis Sõukand (Tartu) tänapäeva pärimuse (sõdurifolkloor, tudengifolkloor, korporatsioonide lauluvara) kirjapanekute eest. Indrek Kaimer (Tallinn) postuumselt 1995. aastal Siberi eestlaste juures kogutud rahvaluule eest.

1997 Harvet Toots (Tõstamaa, Tallinn) töö eest "Pildikesi Peda ühikast Pärnu maanteelt". Kaleph Jõulu (Viljandimaa, Raplamaa) väga heade professionaalsete kirjapanekute eest (ca 700 lk käsikirja, fotod).

1998 Ahto Raudoja (Setumaa) setu pärimuse kogumise ja kogumistöö organiseerimise eest. Jaan Malin (Tartu) pideva töö eest üliõpilaspärimuse, eriti Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva (EÜE) pärimuse jäädvustamisel. Leida Oeselg (Saaremaa) oma kodukoha Sõrve ja kaasaegse pärimuse (põhiliselt anekdoodid) jäädvustamise eest.

1999 Leida Oeselg (Saaremaa, Tartumaa) väga mitmekülgsete folkloori kirjapanekute eest (654 lk). Pille Niin (Tartu) 1997. ja 1998. aastal Kullamaa kihelkonnast kogutud rahvaluulelise materjali eest. Eduard Leppik (Lääne-Virumaa) kodu- ja kultuuriloolise tegevuse eest.

2000 Enda Kallas (Häädemeeste) aasta jooksul saadetud pajatuste, naljandite, perepärimuse, ajalooliste ja kultuurilooliste kirjapanekute ning fotode eest. Ain Raal (Tartu) setu lõõtspillimängijate pärimuse jäädvustamise eest. Kadi Salu (Tartu) Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva pärimuse jäädvustamise eest.

2001 Piret Päär (Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest. Veronika Savi (Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest. Melika Kindel (Tartu) Kuusalu kihelkonna kohamuistendite kogumise ja kogumise organiseerimise eest.

2002 Leida Oeselg (Saaremaa, Võru) kaasaegsete sünnipäevade, sünni- pulma-, matusekommete jäädvustamise eest. Liina Paales (Tartu) Eesti kurtide pärimuse jäädvustamise eest (käsikiri ja video). Hans-Gunter Lock (Saksamaa) setu laulutraditsiooni jäädvustamise eest.

2003 Heinrich (Heinz) Valk (Tallinn) 61 käsikirjalise albumi kogu eest. Albumid kogutud 1962-2002 Harjumaalt, Läänemaalt ja Hiiumaalt. Pärtel Lippus (Tartu) helisalvestused folkloristika ajaloost, tänapäeva jõuluvanapärimusest, Viljandi pärimusmuusikafestivalilt ning seltskondlikest ühislaulmistest.

2004 Anu Soon (Lääne-Virumaa) kodukandi pärimuse jäädvustamise eest. Kail Sarv (Tallinn) Viljandi Kultuurikolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasfolkloori jäädvustamise eest.

2005 Helgi Suluste (Tartu) Ranna-Kodavere ümbruse pillimeeste uurimise eest. Merlin Lõiv (Tartu) Eesti Kaitseväe pärimuse kogumise eest.

2006 Jüri Metssalu (Raplamaa) oma kodukoha pärimuse kogumise ja uurimise eest. Tiit Birkan (Harjumaa) kauaaegse rahvaluule kaastöö eest (alates 1981. aastast saatnud arhiivi üle 750 lehekülje käsikirjalist materjali).

2007 Kaleph Jõulu (Viljandimaa) jutupärimuse, usundi-ja kombekirjelduse ning lauluvara kogumise eest, väärika panuse eest fotode ja postkaartide kogumisel Risto Järv (Tartu) pärimusainese kogumise eest Järvamaal, Setumaal, Kullamaal ja Siberi eestlaste juures. Tartu ülikooli tudengite valitööde juhendamise eest

2008 Jaan Malin - (Tartu) tudengipärimuse ja muu kaasaegse ainese talletamise eest Anna Rinne - (Võru) asjatundlikult ja heas sõnastuses kirjeldatud sünnipäeva - ja matusekombestiku kogumise eest, nõukogudeaegseid jõule kirjeldava ning uskumuste ja lugude kogumise eest, mis on seotud inimeste eesnimedega Maret Lehto - (Tallinn) Muhu rahvalaulikute ja jutustajate salvestamise ja materjali korrektse vormistamise eest, muhulaste folkloorirühma "Munukesed" eestvedaja.

2009 Taisto-Kalevi Raudalainen - (Tallinn) Rahvaluule kogumise eest Ingerimaalt ja mujal elavatelt ingerlastelt Urmas Haud - (Tartu) Riisa ja Tõramaa külade rahvapärimusliku ajaloo ja riislaste sugupuude koostamise, nende internetis kasutamise kättesaadavaks tegemise eest

2010 Kaie Humal – (Tartu) Võrtsjärve-äärse pärimuse kogumise eest Hille Tarto – (Tallinn) ravimtaimeteemaliste küsitluste materjalide talletamise eest

2011 Maire Sala – (Karksi-Nuia) uuema aja matmiskombestiku ja kalmistukultuuri talletamise eest Anni Oraveer – (Haapsalu) Eesti pimedate kogukonna pärimuse ja seto murdejuttude talletamise eest Ellen Randoja – (Palamuse) Põhja-Tartumaa rahvalaulude ja juttude ning Teise maailmasõja aegse ja järgse, samuti nn kolhoosi pärimuse, kohalikelt inimestelt värvikate pajatuste ja pilalugude kogumise eest

2012 Leelo Kund - (Koostöö- ja arenduskoda Võhandu) Setomaalt pärit usundit ja kombestikku käsitleva materjali kogumise eest Margit Korotkova - (Koostöö ja arenduskoda Võhandu) Setomaalt pärit usundit ja kombestikku käsitleva materjali kogumise eest Triin Kusmin - (Riiklik Metsamajandamiskeskus) majandusliku pärandkultuuri talletamise eest Age-Kristel Kartau - ametipärimuse ning alternatiivmeditsiiniga seotud materjali kogumise eest

VälislingidRedigeeri