Rahva ja eluruumide loendus

Rahva ja eluruumide loendus (edaspidi lühiduse huvides rahvaloendus) on protsess, kus mingil kindlapiirilisel maa-alal, kasutades selleks ettevalmistatud isikuid ja metoodikat, viiakse läbi olevate elanike ja eluruumide loendus. Loendust korraldatakse elanike arvu, soo, rahvuse, paiknemise, majandusliku ja sotsiaalse jaotumuse jms teadasaamiseks. Rahvaloenduse protsess koosneb andmete kavakindlast kogumisest, analüüsimisest, üldistamisest ja avalikustamisest. Eestis korraldab rahva ja eluruumide loendust vastavalt riikliku statistika seadusele Statistikaamet.

Rahva ja eluruumide loendus 2011Redigeeri

2011. aastal toimus Eestis üheteistkümnendat korda rahva ja eluruumide loendus. Selle käigus loeti üle kõik Eesti püsielanikud ja eluruumid. Rahvaloendus on ainus uuring, mis annab põhjaliku statistika selle kohta, kui palju on Eestis elanikke, millistes piirkondades ja tingimustes me elame ning millised me oleme. Need teadmised on Eesti tuleviku kavandamise jaoks üliolulised.

Rahvaloendus kestis kokku kolm kuud ning see toimus kahes osas:

  • Esimese kuu jooksul (31. detsember 2011– 31. jaanuar 2012) sai rahvaloendusel osaleda interneti teel, täites küsimustiku enda, oma leibkonna ja eluruumi kohta spetsiaalses e-loenduse keskkonnas aadressil www.rel2011.ee.
  • Neid, kes e-loendusel ühel või teisel põhjusel osaleda ei saanud, külastas ajavahemikus 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendaja.

Rahvaloendused EestisRedigeeri

Ajavahemikus 1782–1858 korraldati Eestis seitse hingederevisjoni, mida võib pidada tänapäevaste rahvaloenduste eelkäijateks. Esmakordselt toimus rahvaloendus Liivimaa linnades 3. märtsi 1867. See hõlmas Eesti alal viis tollal Vene impeeriumi Liivimaa kubermangu kuulunud linna: Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru. 16. novembri 1871 seisuga korraldas Eestimaa Kubermangu Statistikakomitee rahvaloenduse Tallinnas.

Esimene kogu Eestit hõlmav rahvaloendus toimus 29. detsembril 1881.

Kogu Eestit hõlmavaid rahvaloendusi on toimunud kokku üksteist: 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989., 2000 ja 2011. aastal. 2011. aasta loendus on järjekorras üheteistkümnes.

VälislingidRedigeeri

  1. Rahva ja eluruumide loendus 2011
  2. Statistikaameti kodulehekülg: Rahvaloendustest Eestis

Vaata kaRedigeeri