Radikaal (ühing)

Radikaal oli Eestis aastatel 19301931 tegutsenud kultuur-poliitiline ühing.

Ühing registreeriti 1930. aasta juunis. Selle asutajad olid Juhan Vilms, Ants Roos ja Eduard Riisna.

Põhikirja kohaselt oli selle eesmärk edendada radikaal-demokraatlikku ilmavaadet üldpoliitiliste, haridus-kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalpoliitiliste küsimuste alal, uskudes sotsiaalelu edenemisse evolutsioonilisel teel maksva kodanliku korra aluste järkjärguliste, kuid julgete muutmiste ja täiendamiste kaudu. Ühtlasi oli siht võidelda üksikisiku või rühmade ekspluateerimise ja diktatuuri vastu, edendada maailmarahu ja rahvaste ühistööd.

"Ühing "Radikaal" asub väljaspool poliitilisi parteisid ega seisa ühegi erakonna teenistuses. Ühingu eesmärk on vaid koondada radikaalseid isikuid ja edendada radikaalset ühiskondlikku ilmavaadet kui tervikut – mida ei tee praegu ükski organisatsioon Eestis," selgitas Vilms ajakirjanduses.

Oma eesmärgi täitmiseks korraldas ühing Tallinnas, Narvas, Tartus ja teistes linnades avalikke koosolekuid, kus esineti ettekannetega erinevatel teemadel, ning andis välja nädalalehte Meie Hääl, mille vastutav toimetaja oli Rudolf Sirge.

Ühingu tegevus hääbus 1931. aasta sügisel, kui Vilms keskendus koos oma toetajatega erakonna Rahvuslik Töökoondus loomisele.