Rõhumärk

Rõhumärk on diakriitiline märk või muu märk, mida kasutatakse kirjalikus tavatekstis või transkriptsioonis rõhu märkimiseks.

Vene keelRedigeeri

Vene keeles kasutatakse rõhumärgina tavaliselt akuuti. Tavatekstis kasutatakse seda mõnede sõnade puhul eristamiseks. Keeleõppijatele või lastele mõeldud tekstides, õpikutes või sõnaraamatutes võidakse see panna kogu teksti, lugemispalade, näidete, harjutuste või märksõnade iga rõhulise silbi täishäälikutähele.