Punktmuusika

Punktmuusika ehk puäntillism on muusika, kus seriaalheliridade üksikhelisid esitavad pidevalt vaheldudes eri muusikariistad.

Kui punkt on eraldatud fenomen, siis väli on määratud helimassidega, mida võib veel vaid (suurte arvude reegli kohaselt) statistiliselt juhtida. Seostatusest-seosetusest, punktist-helimassist tuleneb, et punktmuusika on mõeldav rohkem lokaalsetes struktuurides, rühma- või väljamuusika aga globaalsetes struktuurides (Gieseler, Walter 1975: Komposition im 20.Jahrhundert. Celle: Moeck Verlag, lk 83)