Puhtimaginaararv

Puhtimaginaararv on kompleksarv (täpsemalt imaginaararv), mille reaalosa võrdub nulliga. Iga puhtimaginaararv z on esitatav kujul z = iy, kus y on reaalarv ja i on imaginaarühik.

Kompleksarv z on puhtimaginaarne parajasti siis, kui ta rahuldab samasust

kus * tähistab kaaskompleksi võtmist.