Potentsiaalne voolamine

Potentsiaalseks voolamiseks nimetatakse voolava aine (vedeliku või gaasi) voolamist, kui kiiruste vektorväli on niisugune, et tal on potentsiaaliväli (potentsiaal).

Niisugune voolamine esineb homogeenses voolavas aines, kui ta on keerisevaba (rootorivaba) ning ei esine hõõrdejõude või need on tühised. Homogeense ning hõõrdumiseta voolava aine igal paigalseisust algaval voolamisel on niisugune potentsiaal.

Potentsiaalne voolamine on Euleri liikumisvõrranditega kirjeldatava ideaalse vedeliku hüdrodünaamika erijuht.