Ponuur ehk ülaveepõll on filtratsiooni tõkestav rajatis vesiehitise ülavee põhjas. Ponuur tehakse vett halvasti läbilaskvast materjalist, enamasti savist või liivsavist (tänapäeval võib neid asendada geomembraan), ning kaetakse kaitsekihiga (harilikult kivisillutise või -puistega). Madala (nt lailävi-)ülevoolu ees kaitseb ponuur põhja ka uhtumise eest.