Polüfüülia

Polüfüülia ehk polüfüleetiline põlvnemine on eritüveline põlvnemine; ühtse organismirühma pärinemine mitmest lähtevormist.

Näiteid polüfüüliastRedigeeri

  • Kõik püsisoojased loomad on polüfüleetilise põlvnemisega, sest see grupp hõlmab nii linde kui ka imetajaid.
  • Kõik fotosünteesivad organismid on polüfüleetilise põlvnemisega, sest siia võivad kuuluda nii taimed kui ka bakterid.
  • Kõik organismid, kellel on võime lennata, on polüfüleetilise põlvnemisega, sest grupp sisaldab nii imetajaid (nahkhiired) kui ka linde.

Vaata kaRedigeeri