Ava peamenüü
Poised suu ümber

Poised (ainsus — poise) on bentofaagiliste (põhjatoiduliste) kalade suu ümber paiknevad jätked.

Poisetes on palju ülitundlikke rakke, millel on maitsmis- ja kompimisfunktsioon. Poiseid esineb näiteks karpkalalaste ja sägalaste esindajail.