Pleistotseen on kronostratigraafiline üksus (ladestik) ning geokronoloogiline üksus (ajastik). Pleistotseen vastab ajavahemikule 2,588 (±0,005)...0,0115 miljonit (2 588 000–11 500) aastat tagasi.

Pleistotseen on kvaternaari ajastu vanem ajastik. Pleistotseenile eelneb pliotseen ning järgneb holotseen.

Sellesse aega jääb Acheuli kultuur, mis on vanema kiviaja arheoloogiline kultuur.

Vaata ka muuda