Ajastik (inglise epoch) on geoloogilise ajaarvamise suuruselt neljas ühik eooni, aegkonna ja ajastu järel. Ajastik jaguneb igadeks.

Ajastiku jooksul tekkinud kivimid moodustavad ladestiku.

Ajastikeks on näiteks Hilis-Juura ja Furong.

Vaata ka

muuda


Geokronoloogiline skaala

EoonAegkondAjastuAjastikIga