Eoon (geoloogia)

Eoon (inglise eon) on geoloogilise ajaarvamise suurim ühik.

Eoonid on:

Eoonid jaotatakse aegkondadeks.

Eooni jooksul tekkinud kivimid moodustavad lademi.

Vaata ka muuda


Geokronoloogiline skaala

EoonAegkondAjastuAjastikIga