Pizzicato on poogenpilli sõrmega mängimine ja noodikirja märk.

1. oktavi C, pizzicato Mängi