Piusa liivakivipaljandid

Piusa liivakivipaljandid (ka: Piusa müürid) on Piusa jõe orus olevad liivakivipaljandid (võru keeles: müürid). Need on Eesti kõige kõrgemad liivakivipaljandid. Mitmele paljandile on nimi antud, nt Paabu müür, Sitka müür, Kalmetumägi, Nakri müür, Härma alumine müür, Härma mäemine müür, Make müür. Paljandite kaitseks on moodustatud Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala.

Härma alumine müür on üks Piusa jõe äärsetest liivakivipaljanditest.