Peter Hermann Stillmark

Peter Hermann Stillmark (18601923) oli biokeemik.

Ta kaitses Tartu Ülikoolis 1888. aastal oma doktoritöö, mille teemaks oli "Über Ricin, ein giftiges Ferment aus den Samen von Ricinus comm. L. und einigen anderen Euphorbiaceen". See kirjeldab ritsiini isoleerimist. Seda tööd peetakse lektiinide avastamiseks.

Tema juhendaja oli farmakoloog professor Rudolf Kobert.