Peaminister Riigivanema ülesannetes

Peaminister Riigivanema ülesannetes oli Eesti riigipea ametinimetus aastail 1934–1937.

Uue põhiseaduse jõustumisega 24. jaanuaril 1934 lahutati riigipea ja valitsusjuhi ametikohad. Senine riigivanem Konstantin Päts hakkas täitma riigivanema (ametinimetusega Peaminister Riigivanema ülesannetes[1]) ja peaministri (ametinimetusega Peaminister[2]) ülesandeid. See olukord pidi kestma kuni 22. ja 23. aprillil 1934 valimisele kuuluva riigivanema ametisse astumiseni, kuid valimised lükati kuni kaitseseisukorra kogu riigis lõpuni edasi sama aasta 19. märtsil antud dekreediga ja jäid lõpuks toimumata.

Ühendades enda isikus nii riigipea kui ka valitsuse juhi ülesanded, oli Peaministril Riigivanema ülesannetes suuremad võimalused riigi juhtimises osaleda, kui hilisemal Vabariigi Presidendil ja Peaministril Vabariigi Presidendi ülesandeis. Samas ei saanud ta ametist vabastada valitsust, mille liige ta ise oli.

3. septembril 1937 võttis Konstantin Päts Üleminekuaja seaduse alusel endale Riigihoidja ametinimetuse, täites kuni 21. aprillini 1938 edasi riigivanema ja peaministri ülesandeid.

Riigivanema käsukiri nr. 1. Redigeeri

RT 1934, 8, 63.

24. jaanuaril 1934.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 põhjal olen asunud Riigivanema ülesannete täitmisele, arvates 24. jaanuarist kell 00.00.

Riigivanema ülesannetes Peaminister K. Päts.

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

Kirjandus Redigeeri

  • A.-T. Kliimann. Riigivanema asendus. "Õiguse" kirjastus, Tartu, 1934.

Välislingid Redigeeri