Paul Sillaste

(Ümber suunatud leheküljelt Paul Siilaberg)

Paul Siilaberg (eest. Sillaste; 1891–1941) oli Eesti haridusjuht.

Paul Siilaberg, 1927

Haridus muuda

...-1908 Räpina kihelkonna kool

1908–1912 Tartu Õpetajate Seminar[1]

Töökäik muuda

Ühiskondlik tegevus muuda

1914. aastal mobiliseeriti Vene väkke, 1917. aastal vabastati kui kooliõpetaja.[3]

1918. aasta juulis astus Eesti rahvusüksusesse, võitles Vabadussõjas 8. jalaväepolgus[4] kuni 1920. aastani.

Rasina Haridusseltsi koorijuht, valla Kaitseliidu kompanii pealik, Võnnu Õpetajate Seltsi esimees, Pikksaare rahvamaja puhkpilliorkestri juht.

1931. aasta detsembris tunnustati Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega Rasina kompanii pealik Paul Siilabergi valgeristi 3. järgu ordeniga.[5]

Isiklikku muuda

Abiellus 1923. aastal Elma Käärikuga, lapsed Vello, Toivo ja Silvia. Vello Sillaste (1931-2017) oli Räpina kooli matemaatikaõpetaja.

Eestistas perekonnanime "Sillasteks" 12.06.1935.[6]

Mõrvati valekaebuse alusel Saksa okupatsiooni ajal, novembris 1941. aastal. Poeg Vello Sillaste mälestustest (1990): "Pärast sakslaste sissetulekut organiseeriti süüdistus, et isa olla tegelenud aktiivse kommunistliku kasvatusega. See oli absurd, isa oli kindel eestimeelne kogu aeg. /.../ Novembri algul kutsuti isa ametiasjus maakonna haridusosakonda ja sealt ta enam tagasi ei tulnud. Kui ema hakkas teda mõned päevad hiljem Tartust otsima, vastati talle, et isa on surma mõistetud ja maha lastud. Mõned päevad hiljem kohele jõudnud kaaskaitseliitlaste kaitsekirjad ei saanud enam midagi muuta. Öeldi vaid, et oleks need varem jõudnud."[7] Elmar Ojasaare 1965. a diplomitöös "Kammeri kooli ajalugu 1765-1965" on sama kirjeldatud: "Kammeri koolile on 1941. aasta sügis raskeks löögiks. Arreteeriti koolijuhataja Paul Sillaste /.../. P. Sillaste arreteerimiseks oli allkirjade kogumist organiseerinud Artur Pügi /sama kooli õpetaja/. Juurdlust oli teostanud Kammerist pärinev politseikommissar Karl Poots, kus P. Sillastet oli süüdistatud juudi päritolus. See valesüüdistus tingiski võibolla P. Sillaste nii kiire hukkamise."[8] Seda, et valekaebuse esitajaks oli ametikõrgendust himustav Kammeri kooli õpetaja, nimetab oma mälestustes ka Vello Sillaste. Vanglatoimiku kohaselt saatis Tartu Poliitiline Politsei Paul Sillaste 3. novembril 1941 "vangimajas kinnipidamiseks". Juba 6. novembril palus Tartu Poliitilise Politsei juhataja "Saksa politseivõimude (SD) otsusel 5. skp saata Tartu koonduslaagri ülema erikorraldusse alljärgnevad vahialused", kelle seas oli ka Paul Sillaste (nr 1533).[9] Erikorraldus tähendas ilmselt surmaotsust. Hukkamist 3 päeva pärast vahistamist kinnitab oma diplomitöös ka Elmar Ojasaar.

  1. Kiirats, M; Põld, P; Tork, J (1929). Tartu Õpetajate Seminar: 1828-1928 (esimene trükk). Tartu. Lk 346, 349. ISBN 978-9949-768-10-3.
  2. Austusawaldusi lahkuwale koolijuhatajale. Postimees (1886-1944), nr. 236, 2 september 1936
  3. EAA.2292.1.261 "Paul Siilabergi elulugu"
  4. Kadastik, Johannes (26. november 2009). "Anname nii, et sulp ja sodi". Maaleht. Lk 28. Vaadatud 5. aprillil 2023.
  5. Kaja, nr. 300, 24 detsember 1931 tr. 1
  6. ERA.5201.2.49201. PAUL, ELMA, SILVIA, VELLO SIILABERG perekonnanime muutmine SILLASTE. 15.04.1935-03.08.1935
  7. ERM Ak 35:1/102 "Vello Sillaste mälestused Paul Sillaste’st" (Memento, 22.04.1990)
  8. EAA.4526.1.33 "Diplomitöö. Kammeri kooli ajalugu 1765-1965" (Elmar Ojasaar, 1965), lk 46.
  9. ERA.R-292.1.1729 "Sillaste Paul" (piirdaatumid 04.11.1941-07.11.1941)