Patendiõigus on tsiviil- ja haldusõigusnormide kogum, millega kehtestatakse tehniliste lahenduste jm. tööstusomandiobjektide leiutiseks, tööstusnäidiseks või kasulikuks mudeliks (väikepatendiks) tunnistamise kord, patendivaldaja õigused patenditud esemeid kasutada ning nimetatud õiguste kaitse. Patendiõiguse vananenud nimetus on leiutusõigus.