Haldusõigus

Haldusõigus on avaliku õiguse haru, mis reguleerib haldusorganisatsiooni ülesehitust ja avaliku halduse teostamist.

Haldusõigus jaguneb: 1. Erahaldusõigus - Justiitshaldusõigus, sotsiaal- ja tervishoiu haldusõigus, riigikaitse haldusõigus, KOV haldusõigus ehk munitsipaalhaldusõigus 2. Üldhaldusõigus 3. Finantshaldusõigus 4. Haldusprotsess