Pankus oli hetiidide Vana Kuningriigi lõpus kuninga poolt loodud ülikutest koosnev nõukogu, millega pidi arvestama ka kuningas ise. Seda on peetud ka maailma vanimaks parlamendiks.

Heti Vana Kuningriigi viimane kuningas Telipinus tuli troonile dünastilises võimuvõitluses ja püüdis oma valitsemisajal teha lõppu seadusetusele ja mittekorrastatud kuninglikule pärilusele. Tema erinõuded, mida nüüd kutsutakse Telipinuse Ediktiks [[1]], on üheks parimaks allikaks Hetide Vana Kuningriigi uurimiseks. Oma ediktiga määras ta põhiseaduse vastaste kuritegude käsitlemiseks pankuse (ülikutest üldkogu), kui kõrgema kohtu. See põhines põhimõttel, et kuningas on võrdne vördsete seas. Seadusvastaste tapmiste korral tuli kuningal endalgi kanda kohtu ees vastutust.