Paide komtuur (saksa keeles Komtur von Weissenstein) oli Liivi ordu käsknik, kes valitses Paide komtuurkonda.

Nimeliselt on teada vaid komtuuri: Reimar Hahn, kes oli selles ametis 13141316, ja Reiner Mom, kes täitis seda ametikohta aastal 1330, olles ühtlasi ka Järva foogt. Tõenäoliselt eksisteeriski komtuurkond suhteliselt lühikest aega ning komtuuri amet ühendati hiljemalt 14. sajandi teisel poolel lõplikult Järva foogti omaga. Paide ordulinnuses olid kuni Liivi sõja linnusekomtuurid (Hauskomturid), kes aga allusid otseselt Järva foogtile.