Linnusekomtuur (saksa keeles Hauskomtur) oli Saksa ja Liivi ordus linnusepealiku nimetus.

Linnusekomtuur valitses konkreetse linnuse üle ning oli sageli käskniku (komtuuri või foogti) ja linna või muu linnuselähedase asula rahva vahendajaks. Nad hoolitsesid linnuste igapäevaelu korraldamise eest ning allusid otseselt käsknikule. Mõningad Liivi ordu linnusekomtuurid olid tavapärasest olulisemad, sest allusid otseselt ordumeistrile ning vastutasid sisuliselt foogt- või komtuurkonnaga võrdväärsete alade eest. Sellised olid näiteks Võnnu ja Riia linnusekomtuurid.

Linnusepealikust eristas linnusekomtuuri see, et esimene oli enamasti erakorraline, linnusekomtuur aga konstantne amet. Ka oli linnusekomtuuri vastutusala tunduvalt selgemalt määratletud.

Vaata ka

muuda