See artikkel on aabrahamlike religioonide ainujumalasse mitte uskuvast inimesest; vulkaani kohta vaata artiklit Pagan (vulkaan); sõna muude tähenduste kohta vaata lehekülge Pagan (täpsustus).

Pagan (ladina keeles paganus 'maamees, talupoeg' < pagus 'maapiirkond') on nimetus, mida kasutasid algkristlased nende kohta, kes keeldusid omaks võtmast ristiusku ja jäid vanade traditsiooniliste kohalike usundite juurde. Keskajal laienes pagana mõiste kõigile mittekristlastele, kuid kohati tehti erand teiste aabrahamlike religioonide esindajatele (judaism, islam). Paganateks võidakse nimetada ka mittejuute judaismi ning mittemoslemeid islami seisukohast vaadatuna.

Kristlikus maailmas omandas pagana mõiste halvustava varjundi, seondudes "ebausu" ja kultuurilise mahajäämusega. Uuemal ajal on mõned vanade mittekristlike usundite taaselustajad ja mitte ühtki usku tunnistajad etableerunud kristlusele vastandudes end ise paganateks nimetanud, kasutades seda sõna neutraalses või positiivses tähenduses.

Eesti keeles kasutatakse sõna 'pagan' kirumissõnana tähenduses 'kurat', 'kurivaim'.

Eesti folklooris on vanapagan tegelane, kelles on kokku sulanud hiiu ja kuradi jooned.

Vaata ka muuda