Püha õhtusöömaaeg

 See artikkel räägib piiblisündmusest; Leonardo da Vinci fresko kohta vaata artiklit Püha õhtusöömaaeg (Leonardo da Vinci)

Püha õhtusöömaaeg on evangeeliumites kirjeldatud sündmus, kus Jeesus einestab viimast korda koos oma jüngritega.

Püha õhtusöömaaja käigus annab Jeesus jüngritele mõista, et nende hulgas on äraandja (Juudas Iskariot). Jeesus ennustab, et Peetrus teda peatselt maha salgab. Jeesus murrab leiba ja pakub veini, öeldes, et see on tema ihu ja veri.

Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: "See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!" (Luuka 22:19)

Nendel sõnadel põhineb armulaua sakrament.