Pöial

jämedaim sõrm

Pöial (ladina keeles pollex, digitus primus) on inimese kõige lühem ja jämedam sõrm.

Üles suunatud pöial

Pöidlas on kaks luud (phalanx distalis ja phalanx proximalis) ja seda liigutavad kaheksa lihast: opponens pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, adductor pollicis, flexor pollicis longus, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis ja extensor pollicis longus.