Pöördväärtus

Pöördväärtus on matemaatikas arvu 1 jagatis arvuga , tähistatakse või või . Arvu pöördväärtus on arv, mille korrutis antud arvuga on 1.[1]

Näiteid:

  • arvu pöördväärtus on
  • arvu pöördväärtus on
  • arvu pöördväärtus on
  • murru pöördväärtus on
  • astme pöördväärtus on
  • juure pöördväärtus on

Viited muuda

  1. Ülo Kaasik (1992). Matemaatika leksikon (2., täiendatud trükk). Tallinn: Eesti Entsüklopeedia Kirjastus.