Põlvnemine on isendi või indiviidi seotus oma esivanematega.

Indiviidi põlvnemist uurib genealoogia.

Laiemas mõttes räägitakse ka rasside või liikide ja teiste taksonite põlvnemisest, pidades silmas seotust fülogeneetiliselt eelnevate taksonitega.

Inimese põlvnemist eellasliikidest nimetatakse antropogeneesiks, seda uurib füüsilise antropoloogia haru.