Antropogenees (kreeka k antropos - inimene + genesis - teke) on lühidalt öelduna inimese põlvnemine ehk antropoloogia haru, mis uurib inimese teket ja põlvnemist.