Põhjavee-elustik

Põhjavee-elustik on organismide kogum, mis asustab põhjavett ja koopaveekogusid.

Põhjavee-elustik on liigivaene. See koosneb peamiselt bakteritest ja teistest ainuraksetest, keriloomadest, ümarussidest ja pisematest vähilaadsetest. Kõige liigirohkem on põhjavesi Lõuna-Euroopa karstikoobastes. Kesk-Euroopas on põhjavees reliktseid stügobionte ehk obligaatseid põhjaveeorganisme.

Euroopas on põhjaveest leitud umbes 2000 liiki organisme, Saksamaal umbes 500.

Vahel väljub põhjavee-elustik allikaisse.

Vaata kaRedigeeri