Põhjamaade Laste ja Noorte Komitee

Põhjamaade Laste ja Noorte Komitee ehk NORDBUK (Nordic Children's and Youth Committee) on organisatsioon, mis tegeleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhjamaade laste- ja noortepoliitika koordineerimise ja nõustamisega. Komitee eesmärgiks on suurendada Põhjamaade koostööd noorte ja laste osaluse arendamisel kultuuri-, sotsiaal- ja poliitikavaldkondades.

Põhjamaade Laste ja Noorte Komitee rahastab projekte, mis suurendavad ja toetavad laste ja noorte suhtlemist Põhjala riikides.