Põhiõigused

Põhiõigused ehk üldised (universaalsed) inimõigused kehtivad igale inimesele ilma igasuguste lisatingimusteta. [1]

Põhiõigused on õigus elule, õigus vabadusele, õigus võrdsusele, õigus isikupuutumatusele, õigus korrakohasele õigusemõistmisele, õigus saada kaitset julma ja alandava kohtlemise eest, õigus perekonnale ja eraelule.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/78154