Pärislehtsamblad

Pärislehtsamblad (Bryidae) on alamklass, mis kuulub lehtsammalde klassi.