Otsustusinstitutsioonid

Otsustusinstitutsioonid on institutsioonid, mis mõjutavad majanduspoliitikat otseselt. Nende tehtavatest otsustest sõltub asjade käik ja majanduskorraldus üldistes ja põhimõttelistes küsimustes.

Otsustusinstitutsioonid:

1) parlament kui seadusandlik organ;

2) valitsus ja mitmesugused talle alluvad valitsusasutused;

3) keskpank;

4) kohtusüsteem;

ning muud institutsioonid nagu

5) kaubandus-tööstuskojad;

6) põllumajanduskojad;

7) ametiühingud ja tööandjate liidud;

8) rahvusvahelised organisatsioonid.