Otepää Teataja

Otepää Teataja on Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja, mis ilmub 2 korda kuus.

Ajalugu

muuda

1932–1944

muuda

Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera ühise ajalehe Otepää Teataja esimene number ilmus 18. märtsil 1932. Lehte trükiti tolleaegses Otepää trükikojas „Pallas“. Pärast sõja-aastaid oli lehe väljaandmises paus kuni aastani 1989.

Esimesel aastal trükiti kokku 39 lehenumbrit mahuga 4–8 lehekülge, 1933. aastal anti välja 51 lehenumbrit ning tiraaž tõusis 1000. 1935. aastal oli leht Otepää, Kambja, Rõngu, Sangaste ja Urvaste ümbruskonna ajaleheks. Esimeseks toimetajaks oli August Toomingas. Pärast teada toimetas lehte Arvo Orn, kuu aega pärast Nõukogude võimu tulekut oli 1940. aastal väljaandjaks ja toimetajaks Vello Pekomäe, Teise maailmasõja ajal toimetas lehte Aleksander Tiitsmaa. Otepää Teataja jõudis ilma suuremate vaheaegadeta lugejani ka aastatel 1932–1940. Pärast aastast vaheaega 1941. aastal, alustas leht uuesti ilmumist. Teise maailmasõja järel lõpetas leht ilmumise.[1]

Esimese ilmumisperioodi lehed on leitavad digiteeritud Eesti ajalehtede andmebaasist DEA.[2]

Alates 1989. aastast

muuda

Detsembris 1989 alustas Otepää Teataja uuesti ilmumist Otepää Arenduskeskuse väljaandena. Tiraaž oli 3000. Aastail 1989–1996 oli toimetaja Aili Miks, kes oli innuga lehe taassünni juures, tehes tööd oma vahenditega ja sageli öötundide arvelt. 1989. aasta sügisest 1992. aasta kevadeni ilmus 18 numbrit Otepää Teatajat, neist 14 esimesest Otepää arenduskeskuse väljaandena ja 5 viimast OÜ Otepää Teataja väljaandena. 1992. aasta alguses oli lehe tegevus ajutiselt peatatud seoses ajaleheks sobiva paberi nappusega. 1992. aastal ilmus ainult 4 numbrit Otepää Teatajat.

1933. aastast, mil kolm omavalitsust (Otepää, Pühajärve, Palupera) otsustas igaüks lehte doteerida 1000 krooniga, hakati lehte jagama tasuta. 1994. aastal ilmus 19 lehenumbrit, 1995 13 lehenumbrit ja 1996 14 lehenumbrit.

1997. aastal tehti mitu uuendust – tegevust alustas uus toimetus, lugejad said Otepää Teatajat lugeda nüüd juba tänapäevases ajaleheformaadis. Suurenes ka lehe levitamise piirkond, Otepääle ja Paluperale lisandus Puka vald. 2006. aastast lisandus ka Sangaste vald ning sellest aastast alates hakkas Otepää Teataja ilmuma kaks korda kuus.

2005. aastal muutus Otepää Teataja nelja valla leheks. Otepää, Palupera, Puka vallale lisandus veel Sangaste vald. 2006. aastal hakkas Otepää Teataja ilmuma meediagrupi Süd-Est väljaandena ning valdade toetusel 2 korda kuus, aasta lõpuks jõudis ilmuda 20 numbrit kogumahus 200 lehekülge.

2007. aastal ilmus Aili Miksi sulest Otepää Teataja 75. aastapäevale pühendatud raamat „Elust ja inimestest ajalehe peeglis. Otepää Teataja 75“. Raamat annab hea ülevaate lehe ajaloost ja lehe tegijatest. [3]

Otepää vald annab välja piirkondlikku häälekandjat Otepää Teataja. Ajaleht ilmub kaks korda kuus ning on vallakodanikule tasuta. Otepää Teataja tiraaž on 4100 eksemplari. Toimetaja on Arvo Saal.[4] Kõik Otepää Teatajad alates aastast 2002 on leitavad Otepää valla kodulehelt.

Peatoimetajad

muuda
 • August Toomingas (Kusta Toom) märts kuni juuni 1932
 • Arvo Orn juuni 1932 kuni august 1940
 • Vello Pekomäe juuni kuni oktoober 1940
 • Aleksander Tiitsmaa juuli 1941 kuni 1944
 • Aili Miks detsember 1989 kuni detsember 1996
 • Meelis Naudi märts 1997 kuni september 1998
 • Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot 1997 kuni 2005
 • Arvo Saal alates jaanuarist 2006, kaastoimetaja on olnud Aili Miks [5]

Viited

muuda
 1. http://www.kylauudis.ee/tag/otepaa-teataja/
 2. [1]
 3. Aili Miks, Otepää 2007, Elust ja inimestest ajalehe peeglis
 4. http://www.otepaa.ee/ot
 5. Aili Miks, Otepää 2007, Elust ja inimestest ajalehe peeglis

Välislingid

muuda