Osseetia on osseetide maa Põhja- ja Taga-Kaukaasias.

Osseetia

Poliitiliselt jaguneb ta Põhja-Osseetiaks, mis on Venemaa osa, ja Lõuna-Osseetiaks, mida rahvusvaheliselt tunnustatakse Gruusia osana.