Osavald on Eestis kohaliku omavalitsuse, enamasti valla koosseisus olev üksus, mis tegutseb kohaliku omavalitsuse koosseisus ja maa-alal kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud alustel.[1]

Osavallad loodi mitmel pool Eestis pärast haldusreformi, et tagada haldusreformi järel tekkinud suurvaldade kõigis osades igapäevaselt vajaminevate teenuste kättesaadavus, piirkonna heakord ning kohalike kogukondade huvide esindatus ning autonoomia. Osavaldadel võib olla ka oma eelarve. Sisu poolest on osavald analoogne suurlinnade, Eesti kontekstis näiteks Tallinna linnaosadega, kuid paikneb valdavas osas maapiirkondades.[2]

ViitedRedigeeri