Oruveski küla on endine küla Eestis Lääne-Virumaal Haljala vallas Kadrina kihelkonnas. Tänapäeval asub ametlikult Palmse koosseisus. Palmse küla keskusest asub Oruveski umbes 1 kilomeeter põhja pool ja Võsu alevik on 9 kilomeetri kaugusel. Oruveski asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Oruveski asub Võsu jõe orus.

Loodus muuda

Oruveskil on kaks paisjärve. Järvesid läbib Võsu jõgi. Paisjärved on seotud 1 kilomeetri kaugusel olevate Palmse mõisa tiikidega. Mõisast viib paisjärve äärde kivitrepp, mis on Palmse mõisa vaatepaviljoni ehk bresti kõrval. Astangus-astmeline reljeef loob soodsad tingimused põhjavee väljumiseks allikatena, neid leidub ka Oruveski paisjärve juures.

Oruveski paisjärve kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonda. Veepeegli pindala on 3,5 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 3,6 ha, kaldajoone pikkus 1 673 m. Valgla pindala on 19 km².

Oruveski metsad kuuluvad segametsade vöötmetesse. Siinsetest metsadest on pooled palumetsad, umbes kolmandik nõmmemetsad (kasvavad luidetel) ja kümnendik laanemetsad (kasvavad viljakal pinnasel), jõgede kallastel levivad lodulepikud. Levinumad puuliigid on mänd (59%), kuusk (21%), kask (16%), lepp (2%). On veel palju liike: tamm, jalakas, saar, vaher, pärn, pihlakas, haab, kadakas. Lahemaa loodusilmelistes metsades leidub häid marja ja seenekohti.

Oruveskil elab Eestile tavalisi loomi ja linde nagu näiteks rebased, jänesed, põdrad, kitsed, koprad ja lindudest tihased, varblased, kuldnokad, rähnid, varesed ja pardid. Oruveski paisjärves on tänu selle ajaloolisele taustale elamas karpkalad ning lisaks neile ahvenad, haugid, särjed ja kahepaiksed.

Ajalugu muuda

18. sajandil oli Oruveskil vesiveski, millest on tänapäeval alles ainult kahe paisjärve vaheline tamm. Vesiveskiga jahvatati jahu ja vee jõul töötas ka saeveski, millega lõigati puitu. Veski toimis kuni Palmse mõisa likvideerimiseni ja 1918. aastal läks Eesti Vabariigi kätte. Oruveski veski läks seejärel eraomandisse ja töötas kuni 1941. aastani. Veski hakkas lagunema ja hävis suurvee ajal, sealne mölder saadeti NSV Liidu ajal Siberisse asumisele. Nõukogude korra ajal asus Oruveskil kalakasvatus, mistõttu on järves endiselt karpkalu. Oruveski metskond moodustati 1961. aastal. Enamus sellest jäi 1. juunil 1971 moodustatud Lahemaa rahvuspargi territooriumile. 1981. aastal nimetati metskond ümber Palmse metskonnaks ning see hakkas kuuluma Rakvere metsamajandi alla. 1991. aastal Palmse metskond likvideeriti ja selle territoorium jagati teiste suuremate lähedal olevate metskondade koosseisu. Kokku on metskonnal olnud 5 metsaülemat. Esimene metsülem oli Eino Uusmaa (töötas umbes 2 aastat) ja viimane metsaülem oli Peep Tõnisson (töötas 12 aastat).

Oruveskil on filmitud Georg Otsa muusikavideo laulule "Saaremaa valss" (1963).

Välislingid muuda