Ava peamenüü

Ortogenees on arusaam bioloogias, mille kohaselt organismide evolutsioon on toimunud sihipäraselt, suunaliselt.

Termini võttis kasutusele Wilhelm Haacke. Ortogeneesi mõiste defineeris esimesena Theodor Eimer.