See artikkel räägib üldmõistest; Edward Saidi raamatu kohta vaata artiklit Orientalism (raamat)

Orientalism on kunstiajaloos, kirjanduses ja kultuuriuuringutes kasutatav termin, mis tähistab Idamaade kultuuri, eri aspektide imiteerimist või laenamist Euroopa ja Ameerika kultuuris ja kunstis. Ideoloogiliselt võib Läänemaailma kultuuris leida "mitte-Lääne" kultuuride tõlgendamist eelkõige eksootilistena ning seetõttu ka marginaalsetena, toetades kultuurilist neokolonialismi.

Šoti kunstniku David Robertsi maal “Lageda taeva alune tempel Philae saarel” (1838)

Pärast Edward Saidi teose "Orientalism" ilmumist 1978. aastal on sel terminil tugevad negatiivsed konnotatsioonid. Edward Said käsitles oma küllalt kriitilises teoses Lääne ja araabia maailma ehk Lähis-ida vahelisi seoseid.

Orientalistlik maaling Redigeeri

 
Rootsi kunstniku Anders Zorni maal “Alžiiri lahte vaatlevad mees ja poiss” (1887)

Kitsamalt maalikunstis tähistab "orientalism" 19. sajandi akademistliku maalikunsti voolu, milles kujutati eeskätt Lähis-Ida motiive.

Vaata ka Redigeeri