Organisatsiooni sotsialiseerumine

Organisatsiooni sotsialiseerumine on sotsialiseerumine uude organisatsiooni või uude rolli samas organisatsioonis. Organisatsiooni pingutused selle õnnestumiseks on organisatsiooni sotsialiseerimine.

Uude organisatsiooni sotsialiseerumisel saadakse selgeks, kuidas organisatsioon toimib, elatakse selles sisse ning leitakse endale selles sobiv koht. Kohanemise ajal ollakse organisatsiooni teravdatud tähelepani all. Uustulnukas kogeb tavaliselt teatud määral ebakindlust, stressi või šokki. Et saada organisatsiooni täisväärtuslikuks liikmeks, tuleb palju õppida, sealhulgas omandada tööoskusi, õppida tundma inimesi ja nendevahelisi suhteid, saada aru oma tulevikuväljavaadetest ning saada selgeks, kuidas organisatsioonis asjad käivad, näiteks millises rollis hakatakse olema, milline on organisatsioonikultuur, mis on organisatsiooni väärtused ja eesmärgid ning millised on võimuvahekorrad ning formaalsed ja mitteformaalsed suhted. Sotsialiseerumise õnnestumisest oleneb hilisem tööga rahulolu, pühendumus, aktiivsus ja selgus oma rollis.

Kirjandus muuda

  • Van Maanen, J., Schein, E. H. Toward a theory of organizational socialization. – M. B. Staw, L. L. Cummings (toim). Research in Organizational Behavior (kd 1), Greenwich, Conn. : JAI Press 1979.
  • Louis, M. R. Surprise and sense making - what newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. – Administrative Science Quarterly, 1980, 25(2), lk 226–251.
  • Morrison, E. W. Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. – Journal of Applied Psychology, 1993, 78(2), lk 173–183.
  • Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., Gardner, P. D. Organizational Socialization - Its Content and Consequences. – Journal of Applied Psychology, 1994, 79(5), lk 730–743.
  • Taormina, R. J. Organizational socialization: A multidomain, continuous process model. – International Journal of Selection and Assessment, 1997, 5(1), lk 29–47.
  • Saks, A. M., Ashforth, B. E. Organizational Socialization: Making Sense of the Past and Present as a Prologue for the Future. – Journal of Vocational Behavior, 1997, 51(2), lk 234–279.
  • Cooper Thomas, H. D., Anderson, N. Invited manuscript: Organizational socialization: A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations. – Journal of Managerial Psychology, 2006, 21(5), lk 492–516.
  • Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., Tucker, J. S. Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. – Journal of Applied Psychology, 2007, 92(3), lk 707–721.
  • Saks, A. M., Uggerslev, K. L., Fassina, N. E. Socialization tactics and newcomer adjustment: A meta-analytic review and test of a model. – Journal of Vocational Behavior, 2007, 70(3), lk 413–446.