Optiline telg on optilise süsteemi sümmeetriatelg. Läätse optiline telg on sirge, mis on risti läätse pindadega ning on pindade moodustajate sümmeetriateljeks. Optilisel teljel asuvad läätse peapunktid. Optilise süsteemi optiline telg läbib sisendapertuuri ja väljundapertuuri tsentreid.

Kaksikmurdva kristalli optiline telg on suund kristallis, kus kaksikmurdumine puudub. Selles suunas ei sõltu valguse kiirus kristallis polarisatsioonist.