Onomasioloogia on keeleteaduses asjade nimetuste uurimine. Onomasioloogilise lähenemise puhul võetakse aluseks mõiste (idee, objekt, tegevus jne) ning vaadatakse, kuidas seda keeleliselt väljendatakse.

Onomasioloogia nimetuse võttis kasutusele Adolf Zauner oma 1902. aasta doktoritöös, milles ta uuris kehaosade nimetusi romaani keeltes.

Onomasioloogia vastandub semasioloogiale – sõnade tähenduse uurimisele.

Kitsamas mõttes isiku- ja kohanimede uurimist nimetatakse onomastikaks.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • Zauner, Adolf. Die romanischen Bezeichnungen der Körperteile. Romanische Forschungen, 1903, 14: 339–530. (See on avaldatud versioon A. Zauneri 1902. aasta doktoritööst "Die romanischen Namen der Körperteile. Eine onomasiologische Studie".)