Online ja offline

Online ja offline (ka onlain ja offlain, sõnaühendites ka sidus- ja vallas-) on arvutitehnikas ja telekommunikatsioonis vastandmõistete paar, milles online tähistab seadme ühendatud (seotud) ning offline ühendamata (sidumata) olekut.

Et mingi seade oleks online, peab ta olema kas

  • teise seadme otsese kontrolli all;
  • teda kontrolliva süsteemi otsese kontrolli all;
  • viivitamatult süsteemis kättesaadav ilma inimese vahelesegamiseta.

Seade on offline, kui ta on vooluvõrgust välja lülitatud või muul põhjusel süsteemis kättesaamatu.

Ameerika Ühendriikides on mõisted online ja offline määratud standardiga Federal Standard 1037C.